Management en strategisch organisatieadvies

Gespecialiseerd in vastgoed, woning(nieuwbouw)markt, ruimtelijke ordening & volkshuisvesting, energiezuinig & duurzaam bouwen, financieel- en verenigingsmanagement.

Beschikbaar voor interimfuncties bij:
Belangenverenigingen:
(Adjunct)-Directeur
Bestuurssecretaris
Verenigingsmanager

Corporaties:
Directeur-bestuurder
Manager Wonen/ Manager Vastgoed
Portefeuillestrateeg

Gemeenten/Provincies:
Directeur Grondzaken
Strategisch Adviseur Woningbouw(programmering)
Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Kwartiermaker

Bedrijfsleven en semi-overheid:
Bestuurssecretaris
(Adjunct)-Directeur
Strategisch Adviseur
Manager

Sectoren:
Woningmarkt
Vastgoed
(Nieuw)bouw
Erfgoed & Monumentenzorg
Natuur & Milieu
Goede doelen (charitatief)
Kunst & Cultuur
Zorg & Welzijn
Sociaal/Maatschappelijk

Adviespraktijk voor de volgende organisatievraagstukken:
Strategisch management
SWOT-analyses
Propositiebepaling
Nieuwe Business plannen
Verandermanagement
Marktonderzoek
Klantsegmentatie
Positionering
Financieel management
Kostenbeheersing
Pandbeheer en Vastgoedmanagement
Energietransitie en Verduurzaming